Francesco Buatier de Mongeot - Top Italian Scientist in Material & Nano Sciences
Physics Nanoscience 2D materials Plasmonics Nanophotonics


Rank: 111
H-Index: 42
Citations: 5475
Nation: Italy
Area: physics - nanosciences
Macroarea: Material & Nano Sciences
Italian Institution(s): Università degli Studi di Genova
Rank: 111
H-Index: 42
Citations: 5475
Nation: Italy
Area: physics - nanosciences
Macroarea: Material & Nano Sciences
Italian Institution(s): Università degli Studi di Genova